هدایت هاشمی

هدایت هاشمی

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مهاجران حمید پورآذری 0 تا 0
2 مهاجران حمید پورآذری 0 تا 0
3 مهاجران حمید پورآذری 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مرگ فروشنده آرتور میلر نادر برهانی مرند 0 تا 0
2 تهران پرندک مهرداد رایانی مخصوص سپیده نظری پور 0 تا 0
3 بیوه های غمگین سالار جنگ محمدامیر یاراحمدی هادی عامل 0 تا 0
4 لوله مهرداد رایانی مخصوص نیما دهقان 0 تا 0
5 آندرانیک حسین مهکام حمید پورآذری 0 تا 0
6 مهاجران هدایت هاشمی حمید پورآذری 0 تا 0
7 مهاجران هدایت هاشمی حمید پورآذری 0 تا 0
8 دو متر در متر جنگ حمید رضااذرنگ نیما دهقان 0 تا 0
9 تهران - پرندک مهرداد رایانی مخصوص سپیده نظری پور 0 تا 0
10 هرچی دلت بخواد مجید حیدری حمید پورآذری 0 تا 0
11 رپرتوار محسن نسیم احمدپور علی اصغر دشتی 0 تا 0
12 دن کیشوت علی قلی پور علی اصغر دشتی 0 تا 0
13 از دست رفته فرهاد اصلانی فرهاد اصلانی 0 تا 0
14 مجلس شبیه خوانی شازده کوچولو علی اصغر دشتی علی اصغر دشتی