عباس توفیقی

عباس توفیقی

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 سیمرغ قطب الدین صادقی قطب الدین صادقی 0 تا 0
2 گذر لوطی صالح هادی اسلامی هادی اسلامی 0 تا 0
3 خاطرات هنرپیشه نقش دوم اکبر رادی هادی مرزبان 0 تا 0
4 مریم و مرداویج بهزاد فراهانی بهزاد فراهانی 0 تا 0
5 پرنده سبز بنو بسون محمود عزیزی 0 تا 0
6 گالری کبری ملانژاد شهره لرستانی 0 تا 0
7 هفت پرده اکبر رادی میکائیل شهرستانی مهدی دمیرچی 0 تا 0

تدارکات

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 خط عشق قطب الدین صادقی قطب الدین صادقی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود