بهرنگ بقایی

بهرنگ بقایی

آهنگساز

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 هشتمین خوان محمد رضایی راد آروند دشت آرای 0 تا 0
2 مریم و مرداویج بهزاد فراهانی بهزاد فراهانی 0 تا 0
3 دهانی پر از پرنده فارس باقری فارس باقری 0 تا 0
4 دهانی پر از پرنده فارس باقری فارس باقری 0 تا 0
5 نوشتن در تاریکی محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
6 تور عروس امیر امجد امیر امجد 0 تا 0
7 خشکسالی و دروغ محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
8 روزی روزگاری آبادان حمیدرضا آذرنگ حمیدرضا آذرنگ 0 تا 0
9 تنها راه ممکن محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
10 قرمز و دیگران محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
11 هشتمین خوان محمد رضایی راد آروند دشت آرای 0 تا 0

نوازنده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 پستوخانه حمید امجد حمید امجد 0 تا 0
2 پستوخانه حمید امجد حمید امجد 0 تا 0
3 هشتمین خوان محمد رضایی راد آروند دشت آرای 0 تا 0
4 کمدی شب سیزدهم حمید امجد حمید امجد 0 تا 0
5 هشتمین خوان محمد رضایی راد آروند دشت آرای 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

داوری کانون منتقدان جهانی (موسیقی)

تور عروس

نامزد

2 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه بین‌الملل (موسیقی)

تور عروس

نامزد