اکبر رادی

اکبر رادی

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 پلکان هادی مرزبان هادی مرزبان 0 تا 0
2 لبخند با شکوه آقای گیل هادی مرزبان 0 تا 0
3 خانمچه و مهتابی مسعود دلخواه 0 تا 0
4 پلکان هادی مرزبان هادی مرزبان 0 تا 0
5 خاطرات هنرپیشه نقش دوم هادی مرزبان 0 تا 0
6 از پشت شیشه ها رکن الدین خسروی 0 تا 0
7 آمیز قلمدون هادی مرزبان 0 تا 0
8 آهسته با گل سرخ هادی مرزبان 0 تا 0
9 خانمچه و مهتابی هادی مرزبان 0 تا 0
10 مرگ در پاییز اکبر پرورش 0 تا 0
11 ارثیه ایرانی خلیل موحد دیلمقانی 0 تا 0
12 افول علی نصیریان 0 تا 0
13 لبخند باشکوه آقای گیل رکن الدین خسروی 0 تا 0
14 هاملت و سالاد فصل هادی مرزبان 0 تا 0
15 قبله عالم هادی مرزبان 0 تا 0
16 لبخند باشکوه آقای گیل هادی مرزبان 0 تا 0
17 باغ شب نمای ما یا قبله عالم هادی مرزبان