هادی مرزبان

هادی مرزبان

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 فریاد محمود رهبر هادی مرزبان 0 تا 0
2 پلکان اکبر رادی هادی مرزبان 0 تا 0
3 پلکان اکبر رادی هادی مرزبان 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 پلکان اکبر رادی هادی مرزبان 0 تا 0
2 لبخند با شکوه آقای گیل اکبر رادی 0 تا 0
3 پلکان اکبر رادی هادی مرزبان 0 تا 0
4 خاطرات هنرپیشه نقش دوم اکبر رادی 0 تا 0
5 آمیز قلمدون اکبر رادی 0 تا 0
6 آهسته با گل سرخ اکبر رادی 0 تا 0
7 خانمچه و مهتابی اکبر رادی 0 تا 0
8 طالب آی محمد آی محمد 0 تا 0
9 مومیا ایوب اقاخانی 0 تا 0
10 هاملت و سالاد فصل اکبر رادی 0 تا 0
11 سورنا مادر لوک داریوش مختاری 0 تا 0
12 قبله عالم اکبر رادی 0 تا 0
13 لبخند باشکوه آقای گیل اکبر رادی 0 تا 0
14 باغ شب نمای ما یا قبله عالم اکبر رادی