محمد اسدی

محمد اسدی

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کندوی زهر حسن مشکاتی حسن مشکاتی حسن مشکاتی 0 تا 0
2 عید پاک یوهان اگوست استریند برگ حسن باستانی 0 تا 0
3 گوریل پشمالو یوجین اونیل اکبر زنجانپور 0 تا 0
4 پلکان اکبر رادی هادی مرزبان هادی مرزبان 0 تا 0
5 خاطرات هنرپیشه نقش دوم اکبر رادی هادی مرزبان 0 تا 0
6 آن زمان فرا خواهد رسید رومن رولان هرمز هدایت 0 تا 0
7 ضیافت ژنرالها بوریس ویان رضا شالچی 0 تا 0
8 منم میرزا رضا یدالله آقاعباسی یدالله آقاعباسی یدالله آقاعباسی 0 تا 0
9 پرولتاریا محمد کاظم دامغانی محمد کاظم دامغانی محمد کاظم دامغانی 0 تا 0

طراح نور

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 بازگشتی نیست اریک برادول گلچهره سجادیه خسرو خورشیدی 0 تا 0

دستیار نور

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 با دهان بند سکوت محمد چرم شیر رضا حداد 0 تا 0
2 داغ پوست سیروس کهوری نژاد سیروس کهوری نژاد 0 تا 0
3 داغ پوست سیروس کهوری نژاد سیروس کهوری نژاد 0 تا 0
4 دندون طلا داود میرباقری داود میرباقری عبدالله اسکندری 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود