مجید میرفخرایی

مجید میرفخرایی

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 بچه ها وخمره سخنگو سیاوش تهمورث 0 تا 0
2 بچه ها و خمره سخنگو سیاوش تهمورث 0 تا 0

دراماتورژ

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 هرا نصرالله قادری نصرالله قادری 0 تا 0

طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شمس نصرالله قادری امیر دژکام امیر دژکام 0 تا 0
2 مجلس سیاوش خوانی امیر دژاکام امیر دژاکام 0 تا 0
3 اسید امیر دژاکام امیر دژاکام 0 تا 0
4 اسید امیر دژاکام امیر دژاکام 0 تا 0
5 زندگی دوگانه شهره لرستانی شهره لرستانی 0 تا 0
6 زندگی دوگانه ویسواوا شیمبورسکا شهره لرستانی 0 تا 0
7 اسید امیر دژاکام امیر دژاکام 0 تا 0
8 خاطرات هنرپیشه نقش دوم اکبر رادی هادی مرزبان 0 تا 0
9 تهرن محمود استادمحمد محمود استادمحمد 0 تا 0
10 بدرود امپراتور هنریک ایبسن علی پویان 0 تا 0
11 باغ شب نمای ما یا قبله عالم اکبر رادی هادی مرزبان 0 تا 0

طراح لباس

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 اسید امیر دژاکام امیر دژاکام 0 تا 0
2 اسید امیر دژاکام امیر دژاکام 0 تا 0
3 زندگی دوگانه شهره لرستانی شهره لرستانی