امیر قادری

امیر قادری

طراح گریم

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مجرد ها دوید فوینکینو پوران مرادی مزرعه نو پوران مرادی مزرعه نو 0 تا 0
2 فقط چهل روزه بودم مسعود هاشمی نژاد مسعود طیبی 0 تا 0
3 جنایات قلب بت هنلی دلارا نوشین علیرضا مهران 0 تا 0
4 اسکرین شات ندا قربانیان ندا قربانیان حسن رییسی 0 تا 0
5 روال عادی ژان کلود کریر, ژان کلود کری یر محمدرضا خاکی 0 تا 0
6 کابوس های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو نادر برهانی مرند نادر برهانی مرند 0 تا 0
7 شعله در زمهریر یاسین حجازی محمدرضا مداحیان 0 تا 0
8 شعله در زمهریر یاسین حجازی محمد رضا مداحیان 0 تا 0
9 مرگ تصادفی یک آنارشیست داریو فو مصطفی عبدالهی 0 تا 0
10 نوبت یعنی بعدی مرتضی شاه کرم مرتضی شاه کرم مرتضی شاه کرم 0 تا 0
11 روال عادی ژان کلود کریر محمدرضا خاکی 0 تا 0
12 تنها سگ اولی می داند چرا پارس می کند ( اقتباس از مکبث اثر ویلیام شکسپیر ) ابراهیم پشت کوهی ابراهیم پشت کوهی 0 تا 0
13 مجردها دوید فوئنکینو پوران مرادی مزرعه نو 0 تا 0
14 در اعماق ماکسیم گورکی مصطفی عبدالهی 0 تا 0
15 فقط چهل روزه بودم مسعود هاشمی نژاد مسعود طیبی سمیه طیبی 0 تا 0
16 کابوس های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو نادر برهانی مرند نادر برهانی مرند 0 تا 0

گریمور (اجراکننده گریم)

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ازدواج آقای می سی سی پی فردریش دورنمات احسان فلاحت پیشه احسان فلاحت پیشه