علیرضا محمدی

علیرضا محمدی

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کانگورو علیرضا اولیایی 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شب آخر دنیا محمد امیریاراحمدی 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ترن حمید رضا آذرنگ نیما دهقان نیما دهقان 0 تا 0
2 سکوت میراث تبار من است مهشید ابراهیمیان علیرضا اولیایی 0 تا 0
3 نور زمستانی سعید شاپوری سعید شاپوری 0 تا 0
4 طناب پاتریک هامیلتون علی محمد رحیمی 0 تا 0
5 دو متر در متر جنگ حمید رضااذرنگ نیما دهقان 0 تا 0
6 سیزده بنفشه توانایی بنفشه توانایی 0 تا 0
7 دیوان تئاترال محمود استادمحمد محمود استادمحمد 0 تا 0
8 اهل قبور حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
9 مادرمانده حمیدرضا آذرنگ نیما دهقان, حمیدرضا آذرنگ 0 تا 0
10 مهر هفتم سعید شاپوری سعید شاپوری 0 تا 0
11 یه کلیک کوچولو محمد رضا کوهستانی احمد سلیمانی احمد سلیمانی 0 تا 0

دراماتورژ

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مهر هفتم سعید شاپوری سعید شاپوری 0 تا 0

مدیر صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 دیوان تئاترال محمود استادمحمد محمود استادمحمد 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 هفدهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه خیابانی

در خیابان هر روز

2 هجدهمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه خیابانی

تابلو

3 نوزدهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

دانشگاهی - جنبی

اوهوم