فریبا ایزدشناس

فریبا ایزدشناس

طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 لازاروس سیروس ابراهیم زاده سیروس ابراهیم زاده 0 تا 0

طراح گریم

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 منتظران حسین جعفری حسین جعفری حسین جعفری 0 تا 0
2 بوسمن و لنا آتول فوگارد شیدا مشعلی فیروزی 0 تا 0
3 مکبث ویلیام شکسپیر حسین فرخی 0 تا 0
4 صعود مقاوت پذیر آرتورواویی برتولت برشت مجید جعفری 0 تا 0
5 دزدی از آقای برشت مجتبی چراغعلی مجتبی چراغعلی 0 تا 0
6 تئاتر اجباری حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
7 مکبث ویلیام شکسپیر حسین فرخی 0 تا 0
8 آنوا آما آتا آیدو داود دانشور 0 تا 0
9 سیاه سفید و گل نسترن حسین نصرآبادی حسین نصرآبادی 0 تا 0
10 دوازده رجینالد رز منیژه محامدی 0 تا 0
11 نقاشی با شبنم میرسلاو بنکا میرسلاو بنکا 0 تا 0
12 سه سال و 12 امیر آقایی امیر آقایی 0 تا 0
13 بیداری خانه نسوان حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
14 بیداری خانه نسوان حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
15 خیشخانه و بازیخانه حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
16 تئاتر بی حیوان ژان میشل ریب محمود عزیزی