نوید محمدزاده

نوید محمدزاده

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 عند از مطالبه مرتضی شاه کرم سامان خلیلیان 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 دهانی پر از پرنده فارس باقری فارس باقری 0 تا 0
2 بیگانه در خانه سیدمحمد مساوات سیدمحمد مساوات 0 تا 0
3 ورود آقایان ممنوع آرش عباسی کتایون فیض مرندی 0 تا 0
4 دهانی پر از پرنده فارس باقری فارس باقری 0 تا 0
5 آخرین نامه مهرداد کوروش نیا مهرداد کوروش نیا 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

جایزه ویژه هیأت داوران

بیگانه در خانه

برگزیده

2 بیست‌ و نهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

داوری کانون منتقدان جهانی (بازیگر مرد)

آخرین نامه

نامزد