نورالدین حیدری ماهر

نورالدین حیدری ماهر

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 اهالی هوا دیانا فتحی دیانا فتحی 0 تا 0
2 ل ته عاطفه تهرانی عاطفه تهرانی 0 تا 0
3 در انتظار گودو سامویل بکت همایون غنی زاده 0 تا 0
4 ملکه زیبایی لی نین مارتین مک دونا همایون غنی زاده 0 تا 0

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 این کدوم پنجشنبه است ؟ حمید رضا آذرنگ حمید رضا آذرنگ 0 تا 0
2 این کدوم پنجشنبه است ؟ حمید رضا آذرنگ حمید رضا آذرنگ 0 تا 0

بازنویس نمایشنامه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

دراماتورژ

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

آهنگساز

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

انتخاب کننده موسیقی

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

مشاور کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

مترجم نمایشنامه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

برنامه ریز

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ترن حمید رضا آذرنگ نیما دهقان نیما دهقان 0 تا 0
2 همسایه ی آقا حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
3 شن کتایون حسین زاده کتایون حسین زاده 0 تا 0
4 جیره بندی پر خروس علی نرگس نژاد علی نرگس نژاد 0 تا 0
5 خیال های جاده جاجرود _ تهران غزاله معتمد, جمیله دارالشفایی غزاله معتمد 0 تا 0
6 می خواهم میوسیوو را ملاقات کنم تامارا دالمات محمود عزیزی 0 تا 0
7 می خواهم میوسیوو را ملاقات کنم تامارا دالمات محمود عزیزی 0 تا 0
8 خانه سربی علی نرگس نژاد علی نرگس نژاد 0 تا 0
9 پسران آفتاب نیل سایمون سیامک صفری 0 تا 0
10 می خواهم میوسیوو را ملاقات کنم تامارا دالمات محمود عزیزی 0 تا 0
11 شب آخر دنیا محمد امیریاراحمدی علیرضا محمدی