ایوب آقاخانی

ایوب آقاخانی

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 جنوب از شمال غربی ایوب آقاخانی 0 تا 0
2 ماه پیشونی آزاده انصاری 0 تا 0
3 دوئتی کوتاه برای پاییز جواد پیشگر 0 تا 0
4 کسوف ایوب آقاخانی 0 تا 0
5 تکه های سنگین سرب ایوب آقاخانی 0 تا 0
6 مرثیه ای برای یک سبک وزن ایوب آقاخانی 0 تا 0
7 آواز از دورترین کرانه مه آلود زمین شهرام گیل ابادی 0 تا 0
8 آواز از دورترین کرانه مه آلود زمین شهرام گیل ابادی 0 تا 0
9 فصل خون ایوب آقاخانی 0 تا 0
10 کابوس شب نیمه آذر علی کشوری محمد حمزه, سعید قدوسی 0 تا 0
11 امپراطور و آنجلو امیر دژاکام 0 تا 0
12 کسوف هادی شمس 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 جنوب از شمال غربی ایوب آقاخانی 0 تا 0
2 کسوف ایوب آقاخانی 0 تا 0
3 تکه های سنگین سرب ایوب آقاخانی 0 تا 0
4 روزهای زرد ایوب اقاخانی 0 تا 0
5 مرثیه ای برای یک سبک وزن ایوب آقاخانی