رضا عبدالعلیزاده

رضا عبدالعلیزاده

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شش پنگوئن کوچک رضا عبدالعلیزاده 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 آیا می شناسید کهکشان راه شیری را ؟ کارل ویتلینگر 0 تا 0
2 شش پنگوئن کوچک رضا عبدالعلیزاده 0 تا 0
3 افسانه بچه گرگ استثنایی حمیدرضا پاسوار 0 تا 0
4 پر پر، سی مرغ پر بهرام جلالی پور 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 یرما فدریکو گارسیالورکا مهدی ارجمند 0 تا 0
2 ستاره کار اعظم جعفری(فروغ), سیروس زردتشتی رضا بیات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود