پیام فروتن

پیام فروتن

طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کوچ در کوچ محمد احمدی محمد احمدی 0 تا 0
2 هشتمین سفر سندباد بهرام بیضایی کیومرث مرادی 0 تا 0
3 این کدوم پنجشنبه است ؟ حمید رضا آذرنگ حمید رضا آذرنگ 0 تا 0
4 این کدوم پنجشنبه است ؟ حمید رضا آذرنگ حمید رضا آذرنگ 0 تا 0
5 پیشخدمت (هفته چخوف) آنتوان چخوف بهزاد مرتضوی 0 تا 0
6 پیشخدمت (هفته چخوف) آنتوان چخوف بهزاد مرتضوی 0 تا 0
7 ژولیوت سزار به روایت کابوس نغمه ثمینی کیومرث مرادی 0 تا 0
8 کابوس خیابان هفدهم هوشنگ فضلی, یحیی عسگری مسعود موسوی 0 تا 0
9 صنوبر سرخ حریر محمد ابراهیمیان شکرخدا گودرزی 0 تا 0
10 مرگ و شاعر نغمه ثمینی کیومرث مرادی 0 تا 0
11 رازها و دروغ ها نغمه ثمینی کیومرث مرادی 0 تا 0
12 روزی روزگاری آبادان حمیدرضا آذرنگ حمیدرضا آذرنگ 0 تا 0
13 ژولیوس سزار به روایت کابوس نغمه ثمینی کیومرث مرادی 0 تا 0
14 رویای نیمه شب پاییز نغمه ثمینی کیومرث مرادی 0 تا 0
15 رویای نیمه شب پاییز نغمه ثمینی کیومرث مرادی 0 تا 0
16 خانه نغمه ثمینی کیومرث مرادی 0 تا 0
17 بیژن و منیژه محمود عزیزی محمود عزیزی