عبدالله آتشانی

عبدالله آتشانی

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شب اسرار آمیز عبدالله آتشانی عبدالله آتشانی 0 تا 0

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شب اسرار آمیز عبدالله آتشانی عبدالله آتشانی 0 تا 0
2 الاغ خوش خیال عبدالله آتشانی 0 تا 0
3 شب اسرار آمیز عبدالله آتشانی 0 تا 0
4 سفر شگفت انگیز عبدالله آتشانی, مریم آشوری 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شب اسرار آمیز عبدالله آتشانی عبدالله آتشانی 0 تا 0
2 الاغ خوش خیال عبدالله آتشانی 0 تا 0
3 شب اسرار آمیز عبدالله آتشانی, زیبا برجی فلاح 0 تا 0
4 سفر شگفت انگیز عبدالله آتشانی 0 تا 0
5 رینارد روباهه آرتور فاکویز 0 تا 0
6 گربه ای در قصر ملکه انوش معظمی 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 خسیس ژان مولیر امیر آتشانی 0 تا 0
2 خسیس ژان مولیر امیر آتشانی 0 تا 0
3 مخ پریشون های شلم ساندرا فنیچل آشر مریم آشوری 0 تا 0
4 شب اسرار آمیز عبدالله آتشانی, زیبا برجی فلاح عبدالله آتشانی 0 تا 0
5 یک سیب برای دو نفر منوچهر اکبرلو حمیدرضا ملاحسینی 0 تا 0
6 غولاقو امیر مشهدی عباس امیر مشهدی عباس