شهره سلطانی

شهره سلطانی

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 پیک نیک در میدان جنگ فرناندو آرابال 0 تا 0
2 پیک نیک در میدان جنگ فرناندو آرابال 0 تا 0
3 آه پدر ، پدر بیچاره - عصری با نمایش ( فصل پنجم ) - نمایشنامه خوانی آرتور کوپیت 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 نقل قول عاشقان شارمین مفیدی نژاد سیاوش تهمورث سیاوش تهمورث 0 تا 0
2 پستوخانه حمید امجد حمید امجد 0 تا 0
3 پستوخانه حمید امجد حمید امجد 0 تا 0
4 هیچ در هیچ سیاوش طهمورث سیاوش طهمورث وحید لک 0 تا 0
5 هشتمین خوان محمد رضایی راد آروند دشت آرای 0 تا 0
6 بعضی وقت ها خوبه که آدم چشماشو ببنده آرش عباسی سیاوش تهمورث 0 تا 0
7 روز از نو داریو فو منیژه محامدی 0 تا 0
8 مسئله ای نیست دیوید آیوز منیژه محامدی 0 تا 0
9 دایره بسته اریش ماریا رمارک منیژه محامدی 0 تا 0
10 دایره بسته اریش ماریا رمارک منیژه محامدی 0 تا 0
11 رسمرسهلم هنریک ایبسن محمودرضا رحیمی 0 تا 0
12 هشتمین خوان محمد رضایی راد آروند دشت آرای 0 تا 0
13 مرد نیک هادی حوری امیر دژاکام 0 تا 0
14 باغ شب نمای ما یا قبله عالم اکبر رادی هادی مرزبان