گیتا داوودی

گیتا داوودی

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 پسر نیل ناصر آویژه 0 تا 0
2 چهار صندوق شادی ناصر آویژه 0 تا 0
3 پیربابا ناصر آویژه 0 تا 0
4 پیربابا و شمع های سحرآمیز ناصر آویژه 0 تا 0
5 شاپرک‌ها در خیابان ناصر آویژه 0 تا 0

مشاور کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 چهار صندوق شادی ناصر آویژه, گیتا داوودی, ماندانا ملاعلی ناصر آویژه 0 تا 0
2 پیربابا و شمع های سحرآمیز گیتا داوودی ناصر آویژه 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود