محمدحسین ناصربخت

محمدحسین ناصربخت

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کابوس های مرد مشکوک عظیم موسوی 0 تا 0
2 عروسی خان مظفر محمدحسین ناصربخت 0 تا 0
3 حسنی و دیوها محمدحسین ناصربخت 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 عروسی خان مظفر محمدحسین ناصربخت 0 تا 0
2 حسنی و دیوها محمدحسین ناصربخت 0 تا 0

طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 سیاه‌بازی شهرآشوب شهرناز روستایی داود فتحعلی بیگی 0 تا 0
2 عروسی خان مظفر محمدحسین ناصربخت محمدحسین ناصربخت 0 تا 0
3 انسانم آرزوست داود فتحعلی بیگی داود فتحعلی بیگی 0 تا 0

روابط عمومی

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 یک مضحکه رضا کرم‌رضایی رضا کرم رضایی 0 تا 0

طراح لباس

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 بیژن و منیژه شهناز روستایی داود فتحعلی‌بیگی داود فتحعلی‌بیگی 0 تا 0
2 بیژن و منیژه شهناز روستایی داود فتحعلی‌بیگی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 بیست‌ و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

2 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

3 چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

شورای سیاستگذاری جشنواره

4 سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

هیات انتخاب آثار خیابانی

5 سی‌‌ و دومین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

هیات انتخاب آثار خیابانی

6 سی ‌امین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

هیات داوران مرور تئاتر ایران در سال 90