پرویز فنی زاده

پرویز فنی زاده

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 دست بالای دست غلامحسین ساعدی جعفر والی 0 تا 0
2 دیکته و زاویه غلامحسین ساعدی داود رشیدی 0 تا 0
3 آقای آریانفر و خانواده اش محسن یلفانی عباس مغفوریان 0 تا 0
4 مستاجر پرویز صیاد داود رشیدی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود