جمیله شیخی

جمیله شیخی

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 خطر مرگ؛ استعمال دخانیات ممنوع علی نصیریان علی نصیریان 0 تا 0
2 رویا علی نصیریان علی نصیریان 0 تا 0
3 حکومت زمان خان میرزاملکم‌خان ایرج‌زهری رکن الدین خسروی 0 تا 0
4 پچ پچه محمد چرم شیر فاطمه نقوی 0 تا 0
5 پچ پچه محمد چرم شیر فاطمه نقوی 0 تا 0
6 مستاجر پرویز صیاد داود رشیدی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود