سعید پورصمیمی

سعید پورصمیمی

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 حکومت زمان خان میرزاملکم‌خان ایرج‌زهری رکن الدین خسروی 0 تا 0
2 دایره گچی قفقازی برتولت برشت حمید سمندریان 0 تا 0
3 ریچارد سوم ویلیام شکسپیر داود رشیدی 0 تا 0
4 هنر یاسمینا رضا داود رشیدی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 بیست ‌و یکمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

هیات داوری بخش مسابقه

2 بیستمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

بزرگداشت های جشنواره