امیررضا دلاوری

امیررضا دلاوری

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 سکوت میراث تبار من است مهشید ابراهیمیان علیرضا اولیایی 0 تا 0
2 همسایه آقا حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
3 تئاتر اجباری حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
4 همسایه ی آقا حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
5 کابوس های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو نادر برهانی مرند نادر برهانی مرند 0 تا 0
6 داستان یک پلکان رضا گوران رضا گوران 0 تا 0
7 اهل قبور حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
8 بیداری خانه نسوان حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
9 بیداری خانه نسوان حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
10 همه فرزندان خانم آغا حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
11 ماچیسمو محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
12 تیاتر سعدی، تابستان سی و دو حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
13 کابوس های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو نادر برهانی مرند نادر برهانی مرند 0 تا 0

نوازنده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 اهل قبور حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
2 بیداری خانه نسوان حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
3 بیداری خانه نسوان حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود