محمد نادری

محمد نادری

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 سقوط در کوه مورگان آرتور میلر منیژه محامدی 0 تا 0
2 ولفگانگ آمادئوس موتسارت ( آمادئوس ) پیتر شفر منیژه محامدی 0 تا 0
3 ولفگانگ آمادئوس موتسارت ( آمادئوس ) پیتر شفر منیژه محامدی 0 تا 0
4 دوازده رجینالد رز منیژه محامدی 0 تا 0
5 طپانچه خانم محمدامیر یاراحمدی شهاب الدین حسین پور 0 تا 0
6 قصه شب یلدا کامبیز امینی نازنین قراگزلو 0 تا 0
7 تبرئه شده اریک جنسون, جسیکا بلنک منیژه محامدی 0 تا 0

دراماتورژ

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 دپوتات به دنبال دروغگو دیمیتری پساتهاس صابر سلطان احمدی 0 تا 0

برنامه ریز

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 روال عادی ژان کلود کریر, ژان کلود کری یر محمدرضا خاکی 0 تا 0
2 روال عادی ژان کلود کریر محمدرضا خاکی 0 تا 0

دستیار اول کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 روال عادی ژان کلود کریر, ژان کلود کری یر محمدرضا خاکی 0 تا 0
2 روال عادی ژان کلود کریر محمدرضا خاکی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود