علی هاشمی

علی هاشمی

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 نقش زن فرهاد آئیش 0 تا 0
2 با جانی دپ در فتوشاپ هاله مشتاقی نیا علی حضرتی 0 تا 0
3 نقش زن فرهاد آئیش 0 تا 0
4 نقش زن فرهاد آئیش 0 تا 0
5 نقش مرد فرهاد آئیش 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 داستان خرس های پاندا به روایت یک ساکسفونیست که دوستی در فرانکفورت دارد ماتئی ویسنی یک تینوش نظم جو 0 تا 0
2 پدر یوهان آگوست استریندبرگ محمودرضا رحیمی 0 تا 0
3 دایره گچی قفقازی برتولت برشت حمید سمندریان 0 تا 0
4 بچه ها وخمره سخنگو سوسن درخشانی, مجید میرفخرایی سیاوش تهمورث 0 تا 0
5 دن کیشوت علی قلی پور علی اصغر دشتی 0 تا 0
6 داستان خرس های پاندا به روایت یک ساکسفونیست که دوستی در فرانکفورت دارد ماتئی ویسنی یک تینوش نظم جو 0 تا 0
7 بچه ها و خمره سخنگو سوسن درخشانی, مجید میرفخرایی سیاوش تهمورث 0 تا 0
8 پنجره ها فرهاد آئیش فرهاد آئیش 0 تا 0

بازنویس نمایشنامه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

دراماتورژ

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

آهنگساز

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

انتخاب کننده موسیقی

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

مشاور کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

مترجم نمایشنامه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

برنامه ریز

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 گالیله برتولت برشت داریوش فرهنگ سعید شاهسواری 0 تا 0
2 سمفونی درد حسین پاکدل حسین پاکدل 0 تا 0
3 کرگدن اوژن یونسکو فرهاد آئیش 0 تا 0
4 پنجره ها فرهاد آئیش فرهاد آئیش