ریما رامین فر

ریما رامین فر

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 پس تا فردا محمد یعقوبی 0 تا 0
2 همان همیشگی ریما رامین فر 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 همان همیشگی ریما رامین فر 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مرگ فروشنده آرتور میلر نادر برهانی مرند 0 تا 0
2 دل سگ محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
3 پس تا فردا ریما رامین فر محمد یعقوبی 0 تا 0
4 میرم روزنامه بخرم رحیم نوروزی رحیم نوروزی 0 تا 0
5 زمزمه مردگان سیامک احصایی سیامک احصایی 0 تا 0
6 کابوس های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو نادر برهانی مرند نادر برهانی مرند 0 تا 0
7 این جا کجاست؟ نغمه ثمینی شیوا مسعودی 0 تا 0
8 زمستان 66 محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
9 رومولوس کبیر فریدریش دورنمات نادر برهانی مرند 0 تا 0
10 رقص کاغذ پاره ها محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
11 کابوس های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو نادر برهانی مرند نادر برهانی مرند 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 بیستمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

صحنه ای - مسابقه

همان همیشگی

2 بیست ‌و یکمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

بازیگری زن

زمزمه مردگان

اول

3 هفدهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

کانون ملی منتقدان تئاتر (بازیگری زن)

رقص کاغذ پاره ‌ها

تقدیر