امیر اثباتی

امیر اثباتی

طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 بی شیر و شکر حمید امجد حمید امجد, مهرداد ضیایی 0 تا 0
2 ریچارد سوم ویلیام شکسپیر داود رشیدی 0 تا 0
3 زائر حمید امجد حمید امجد 0 تا 0
4 سه خواهر و دیگران حمید امجد حمید امجد سعیده آبشناسان 0 تا 0
5 خواتین پنج قلعه آتیلا پسیانی مریم کاظمی 0 تا 0

طراح نور

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 سه خواهر و دیگران حمید امجد حمید امجد سعیده آبشناسان 0 تا 0

طراح پوستر، بروشور و اقلام تبلیغاتی

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 منهای دو ساموئل بنشتریت داود رشیدی داود رشیدی 0 تا 0
2 اسبها محمد رحمانیان محمد رحمانیان 0 تا 0

طراح لباس

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 بی شیر و شکر حمید امجد حمید امجد, مهرداد ضیایی 0 تا 0
2 زائر حمید امجد حمید امجد 0 تا 0
3 سه خواهر و دیگران حمید امجد حمید امجد سعیده آبشناسان 0 تا 0
4 خواتین پنج قلعه آتیلا پسیانی مریم کاظمی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

هیات داوری مسابقه پوستر

2 سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

پوستر

سارا

اول