مریم کاظمی

مریم کاظمی

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 رویای ماه احسان مجیدی 0 تا 0
2 آدم بلا، دیو ناقلا مریم کاظمی 0 تا 0
3 به زیر پاهات نگاه کن مریم کاظمی 0 تا 0
4 ماه پیشونی غلامرضا شاه نظری غلامرضا شاه نظری 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 خوابگردها حسین پناهی 0 تا 0
2 خوابگردها حسین پناهی 0 تا 0
3 خوابگردها حسین پناهی 0 تا 0
4 خوابگردها حسین پناهی 0 تا 0
5 رویای شب تابستان ویلیام شکسپیر امیرحسین شفیعی 0 تا 0
6 گردونه فرامرز طالبی 0 تا 0
7 شهود محمد چرم شیر 0 تا 0
8 خسیس ژان مولیر 0 تا 0
9 شهود محمد چرمشیر 0 تا 0
10 شاهزاده خانم بدترکیب اوراند هریس 0 تا 0
11 غول بزرگ مهربان دیوید وود 0 تا 0
12 آدم بلا، دیو ناقلا مریم کاظمی 0 تا 0
13 به زیر پاهات نگاه کن مریم کاظمی