میکاییل نجفی

میکاییل نجفی

طراح نور

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 قابیل فردریش کوفکا قطب الدین صادقی 0 تا 0
2 سحوری قطب الدین صادقی قطب الدین صادقی 0 تا 0
3 این غرفه از بهشت داوود فتحعلی بیگی داوود فتحعلی بیگی 0 تا 0
4 هشت لحظه زهرا صبری زهرا صبری 0 تا 0
5 هشت لحظه زهرا صبری زهرا صبری 0 تا 0
6 بازگشت به خانه نخست محمد رضایی راد محمد رضایی راد 0 تا 0
7 در سایه سار سوگ سکوت میلاد اکبرنژاد سپیده نظری پور 0 تا 0
8 اسید امیر دژاکام امیر دژاکام 0 تا 0
9 کابوس خیابان هفدهم هوشنگ فضلی, یحیی عسگری مسعود موسوی 0 تا 0
10 فرود سیاوشان حسن باستانی مریم معترف 0 تا 0
11 بازگشت به خان نخست محمد رضایی راد محمد رضایی راد 0 تا 0
12 مده آ ژان آنوی محسن حسینی 0 تا 0
13 افشین و بودلف هر دو مرده اند قطب الدین صادقی قطب الدین صادقی 0 تا 0
14 تئاتر بی حیوان ژان میشل ریب محمود عزیزی 0 تا 0
15 روزهایی که به یادت گذشت سعید شاپوری سعید شاپوری 0 تا 0
16 تهران زیر بال فرشتگان نادر برهانی مرند نادر برهانی مرند 0 تا 0
17 دن کامیلو کوروش نریمانی کوروش نریمانی