خسرو محمودی

خسرو محمودی

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مرگ ابریشم آتیلا پسیانی اتیلا پسیانی 0 تا 0
2 باد اسب است محمد چرم شیر سیروس کهوری نژاد 0 تا 0
3 باد اسب است محمد چرم شیر سیروس کهوری نژاد 0 تا 0
4 روزگار نازنین طلعت مهربان محمد چرم شیر سیروس کهوری نژاد 0 تا 0
5 زمان سکوت برای مردگان محمد چرمشیر سیروس کهوری نژاد سیروس کهوری نژاد 0 تا 0

مسئول صدا

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 دشمن مردم هنریک ایبسن اکبر زنجانپور 0 تا 0
2 کوری محمد اسکندری منیژه محامدی 0 تا 0
3 زمستان امید سهرابی هما روستا 0 تا 0
4 عادل ها آلبر کامو قطب الدین صادقی 0 تا 0
5 عکس یادگاری قطب الدین صادقی قطب الدین صادقی 0 تا 0
6 حشمت محمد چرمشیر بهرام عظیم پور 0 تا 0
7 ایکارو بهروز غریب پور بهروز غریب پور 0 تا 0
8 پنجره ها فرهاد آئیش فرهاد آئیش 0 تا 0

دستیار اول کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مرگ ابریشم آتیلا پسیانی اتیلا پسیانی 0 تا 0
2 باد اسب است محمد چرم شیر سیروس کهوری نژاد 0 تا 0
3 باد اسب است محمد چرم شیر سیروس کهوری نژاد 0 تا 0
4 مضحکه شبیه قتل حسین کیانی حسین کیانی