مجید تفرشی

مجید تفرشی

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 خاکستری شهرام کرمی شهرام کرمی 0 تا 0
2 خاکستری شهرام کرمی شهرام کرمی 0 تا 0
3 شکار بزرگ شنبه شهرام کرمی شهرام کرمی 0 تا 0

دستیار اول کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 داستان های کارور ریموند کارور حمیدرضا نعیمی, آرش دادگر 0 تا 0
2 خاکستری شهرام کرمی شهرام کرمی 0 تا 0
3 خاکستری شهرام کرمی شهرام کرمی 0 تا 0
4 آژاکس حمیدرضا نعیمی آرش دادگر 0 تا 0
5 خاکستری شهرام کرمی شهرام کرمی 0 تا 0

مدیر صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 آژاکس حمیدرضا نعیمی آرش دادگر 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود