علی نصیریان

علی نصیریان

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 عجیب السلطنه عزت الله انتظامی عزت الله انتظامی 0 تا 0

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 بنگاه تئاترال نسیم تاجی 0 تا 0
2 سلطان و سیاه علی نصیریان 0 تا 0
3 بنگاه تئاترال هادی مرزبان 0 تا 0
4 رپرتوار نمایشنامه‌خوانی گروه تئاتر گیتی روح الله جعفری روح الله جعفری 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 امیر ارسلان داریوش کاردان 0 تا 0
2 سلطان و سیاه علی نصیریان 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 تانگوی تخم‌مرغ داغ اکبر رادی هادی مرزبان 0 تا 0
2 تانگوی تخم‌مرغ داغ 0 تا 0
3 امیر ارسلان داریوش کاردان علی نصیریان 0 تا 0
4 چوب به دست‌های ورزیل گوهر مراد جعفر والی 0 تا 0
5 بهترین بابای دنیا گوهر مراد عزت الله انتظامی 0 تا 0
6 آرامسایشگاه بهمن فرسی بهمن فرسی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود