شکوفه طاهری

شکوفه طاهری

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 رویای شب نیمه بهار ، تابستان ، پائیز ، زمستان و بهار مهدی اسد زاده 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 فلوت سحرآمیز محمد صمدی, آزاده بقاییان محمد صمدی 0 تا 0

طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 رویای شب نیمه بهار ، تابستان ، پائیز ، زمستان و بهار مهدی اسد زاده شکوفه طاهری 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

نسل نو

کابوس شب نیمه تابستان

2 سی‌‌ و دومین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه تازه‌ های تئاتر ایران

مثل تو وقتی که خوابی

3 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه جوان (کارگردانی)

کابوس شب نیمه تابستان

تقدیر