امیر خوشگو

امیر خوشگو

گریمور (اجراکننده گریم)

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 به آسمان نگاه کن محمد مهدی خاتمی محمد مهدی خاتمی 0 تا 0
2 کشتار خاموش نصرالله قادری نصرالله قادری 0 تا 0
3 سیاست خواجه عبدالحی شماسی عظیم موسوی 0 تا 0
4 دیبوک ها سیمین امیریان سیمین امیریان 0 تا 0
5 رومولوس کبیر فریدریش دورنمات نادر برهانی مرند 0 تا 0
6 اهل قبور حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
7 تنها سگ اولی می داند چرا پارس می کند ( اقتباس از مکبث اثر ویلیام شکسپیر ) ابراهیم پشت کوهی ابراهیم پشت کوهی 0 تا 0
8 اگر نرفته بودی قطب الدین صادقی قطب الدین صادقی 0 تا 0
9 کانال کمیل سید حسین فدایی حسین کوروش زارعی 0 تا 0
10 کانال کمیل سید حسین فدایی حسین کوروش زارعی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود