پیمان شیخی

پیمان شیخی

عکاس

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 زار (سنگین زمانه فسرده اهل هوا) ویلیام شکسپیر محمد حاتمی 0 تا 0
2 کابوس خیابان هفدهم هوشنگ فضلی, یحیی عسگری مسعود موسوی 0 تا 0
3 شکار بزرگ شنبه شهرام کرمی شهرام کرمی 0 تا 0
4 رویاهای خلیج فارس سیروس کهوری نژاد امیر دژاکام 0 تا 0
5 سه گانه میتراس سیمین امیریان امیر دژاکام 0 تا 0

روابط عمومی

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 موسیو ابراهیم و گلهای قرآن علیرضا کوشک جلالی علیرضا کوشک جلالی 0 تا 0
2 ماشین نشین ها علی خودسیانی حسن سرچاهی 0 تا 0
3 شهرزاد و هفت قصه اش محسن حسینی محسن حسینی 0 تا 0
4 زار (سنگین زمانه فسرده اهل هوا) ویلیام شکسپیر محمد حاتمی 0 تا 0
5 کابوس خیابان هفدهم هوشنگ فضلی, یحیی عسگری مسعود موسوی 0 تا 0
6 پروانه های آسیایی حسین پاکدل محمد حاتمی 0 تا 0
7 گوشه نشینان آلتونا ژان پل سارتر مریم معترف 0 تا 0
8 تهرن محمود استادمحمد محمود استادمحمد 0 تا 0
9 خشم شدید فیلیپ هوتس ماکس فریش کیوان نخعی 0 تا 0
10 منهای دو ساموئل بنشتریت داود رشیدی داود رشیدی 0 تا 0
11 در خواب به سراغم آمد مشهود محسنیان ندا هنگامی 0 تا 0
12 تور عروس امیر امجد امیر امجد