مسعود پاکدل

مسعود پاکدل

عکاس

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کوری محمد اسکندری منیژه محامدی 0 تا 0
2 یادگار زریران حسن باستانی شکر خدا گودرزی 0 تا 0
3 یادگار زریران حسن باستانی شکر خدا گودرزی 0 تا 0
4 یادگار زریران حسن باستانی شکر خدا گودرزی 0 تا 0
5 یادگار زریران حسن باستانی شکر خدا گودرزی 0 تا 0
6 یادگار زریران حسن باستانی شکر خدا گودرزی 0 تا 0
7 یادگار زریران حسن باستانی شکر خدا گودرزی 0 تا 0
8 پیک نیک در میدان جنگ فرناندو آرابال شهره سلطانی 0 تا 0
9 زندگی دوگانه شهره لرستانی شهره لرستانی 0 تا 0
10 قهوه تلخ شبنم طلوعی شبنم طلوعی 0 تا 0
11 زنان مهتابی، مرد آفتابی چیستا یثربی کوروش زارعی 0 تا 0
12 سراب سید حسین فدایی حسین حسین پارسایی 0 تا 0
13 سوگ سیاوش پری صابری پری صابری 0 تا 0
14 شب نشینی در جهنم مهرداد رایانی مخصوص رحمان سیفی آزاد 0 تا 0
15 قهوه تلخ شبنم طلوعی شبنم طلوعی 0 تا 0
16 مرغ دریایی من یا چخوف - ساد محمد رحمانیان محمد رحمانیان 0 تا 0
17 برخورد نزدیک از نوع آخر چیستا یثربی سیما تیرانداز