مجید رحمتی

مجید رحمتی

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 آنکه گفت آری، آنکه گفت نه حسین جمالی 0 تا 0
2 دلقک دو ملیتی به نام بهرام، فامیلیمو نمی گم! حسین جمالی 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 من چه جوری ممکنه یه پرنده باشم؟ ماتئی ویسنی یک روح الله جعفری روح الله جعفری 0 تا 0
2 ترن حمید رضا آذرنگ نیما دهقان نیما دهقان 0 تا 0
3 طوطی پر زهرا صبری زهرا صبری 0 تا 0
4 برگشتن خیراله تقیانی پور حسین مسافرآستانه جواد نوری 0 تا 0
5 قصیده بلند باران مرتضی سخاوت حسین پارسایی 0 تا 0
6 ترن حمیدرضا آذرنگ حمیدرضا آذرنگ 0 تا 0
7 چشم‌به‌راه میرغضب حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
8 شهادت خوانی انسانهای سرگشته ای که به بهای اندک مسیحشان را به صلیب کشیدند از بهر آنکه رات کردار بودند روح الله جعفری روح الله جعفری 0 تا 0
9 ریچارد سوم اجرا نمی شود ماتئی ویسنی یک روح الله جعفری 0 تا 0
10 مجلس انتقام جوی هملت حسین جمالی حسین جمالی 0 تا 0
11 چهل گیس حسین جمالی حسین جمالی 0 تا 0
12 سوگ سیاوش صادق هاتفی سیاوش تهمورث 0 تا 0
13 میهمان سرزمین خواب چیستا یثربی چیستا یثربی آرش سهرابی 0 تا 0
14 رپرتوار نمایشنامه خوانی ویلیام شکسپیر, آنتوان چخوف, سوفوکل -, فردریکو کارسیا لورکا روح الله جعفری 0 تا 0
15 ریچارد سوم اجرا نمی شود ماتئی ویسنی یک روح الله جعفری