سجاد افشاریان

سجاد افشاریان

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شلتر ساناز بیان امین میری 0 تا 0
2 گروتسکی بر تبار شناسی دروغ و تنهایی سجاد افشاریان سجاد افشاریان 0 تا 0

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 صد سال پیش از تنهایی ما حسن جودکی 0 تا 0
2 گروتسکی بر تبار شناسی دروغ و تنهایی سجاد افشاریان سجاد افشاریان 0 تا 0
3 پروانه های غمگین من در یک صبح دل انگیز بهاری سوگل قلاتیان سوگل قلاتیان 0 تا 0
4 بام طهران سیامک صفری 0 تا 0
5 دوست کافکا حسن جودکی 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 گروتسکی بر تبار شناسی دروغ و تنهایی سجاد افشاریان سجاد افشاریان 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 روز های بی باران امین بهروزی نیا امین بهروزی نیا 0 تا 0
2 گروتسکی بر تبار شناسی دروغ و تنهایی سجاد افشاریان سجاد افشاریان سجاد افشاریان 0 تا 0
3 پروانه های غمگین من در یک صبح دل انگیز بهاری سجاد افشاریان سوگل قلاتیان سوگل قلاتیان 0 تا 0
4 دوست کافکا سجاد افشاریان حسن جودکی 0 تا 0

دراماتورژ

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شلتر ساناز بیان امین میری سجاد افشاریان 0 تا 0
2 پروانه های غمگین من در یک صبح دل انگیز بهاری سجاد افشاریان سوگل قلاتیان سوگل قلاتیان 0 تا 0
3 بام طهران سجاد افشاریان سیامک صفری 0 تا 0
4 آنتراکت بی آنتراکت ژان میشل ریب پریسا مقتدی 0 تا 0

طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 گروتسکی بر تبار شناسی دروغ و تنهایی سجاد افشاریان سجاد افشاریان سجاد افشاریان