جواد آتشباری

جواد آتشباری

طراح پوستر، بروشور و اقلام تبلیغاتی

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مانوس کیوان سررشته, لیلا حکمت نیا نازنین سهامی زاده محمد مقدس 0 تا 0
2 لیلی و مجنون محمد ابراهیمی امیر دژاکام 0 تا 0
3 عروسی خون فدریکو گارسیالورکا امیر دژاکام 0 تا 0
4 عروسی خون فدریکو گارسیالورکا امیر دژاکام 0 تا 0
5 دایره گچی قفقازی برتولت برشت امیر دژاکام 0 تا 0
6 ملکه جنیان هادی حوری امیر دژاکام 0 تا 0
7 ملکه جنیان هادی حوری امیر دژاکام 0 تا 0
8 فیروزه بهزاد فراهانی بهزاد فرهانی 0 تا 0
9 ملکه جنیان هادی حوری امیر دژاکام 0 تا 0
10 ضیافت شیطان امیر دژاکام امیر دژاکام 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 سی و سومین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه پوستر

خون و گل سرخ

تقدیر