آرش شریف زاده

آرش شریف زاده

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کلوچه های خدا آرش شریف زاده کانون پرورش فکری رفسنجان 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 دزد لالایی ها فائزه فیض, بهرام جلالی پور, احمد آکشته 0 تا 0
2 گروفالو بهرام جلالی پور 0 تا 0
3 کلوچه های خدا آرش شریف زاده کانون پرورش فکری رفسنجان 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 من من من مهدی فرشیدی سپهر مهدی فرشیدی سپهر 0 تا 0

طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 گارفیلد محسن صفری مهدی مقیمی اسفندآبادی 0 تا 0
2 گروفالو بهرام جلالی پور آرش شریف زاده 0 تا 0
3 افسانه شیرزاد خان آدینه سمنانی آدینه سمنانی 0 تا 0

طراح پوستر، بروشور و اقلام تبلیغاتی

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 دوزخ ژان پل سارتر افسانه ماهیان 0 تا 0
2 جشن بزرگ بزرگ بزرگ محمد علیمردانی راحله شمس آبادی 0 تا 0
3 مونی وکاروان هایش پیتر ترنس سیروس همتی 0 تا 0
4 من من من مهدی فرشیدی سپهر مهدی فرشیدی سپهر 0 تا 0
5 گروفالو بهرام جلالی پور آرش شریف زاده 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود