مسعود براهیمی

مسعود براهیمی

مدیر تولید

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 حساب پرداخت نمیشه داریو فو کاوه مهدوی امیرحسین شفیعی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر

مسابقه خیابانی

6599

2 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه خیابانی

اُهم

3 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

نمایش‌ های محیطی، آلرناتیو، تعاملی و دیگرگونه‌های تئاتر بیرونی (تولیدات تازه)

زیرزمین

4 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (فضاسازی)

زیرزمین

برگزیده

5 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (طرح و ایده)

زیرزمین

تقدیر