ابراهیم پشت کوهی

ابراهیم پشت کوهی

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 آخرین انار دنیا ابراهیم پشت کوهی 0 تا 0
2 مثل آب برای شکلات ابراهیم پشت کوهی 0 تا 0
3 تنها سگ اولی می داند چرا پارس می کند ( اقتباس از مکبث اثر ویلیام شکسپیر ) ابراهیم پشت کوهی 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 آخرین انار دنیا ابراهیم پشت کوهی 0 تا 0
2 مثل آب برای شکلات ابراهیم پشت کوهی 0 تا 0
3 تنها سگ اولی می داند چرا پارس می کند ( اقتباس از مکبث اثر ویلیام شکسپیر ) ابراهیم پشت کوهی 0 تا 0

دراماتورژ

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 الهه خلیج خیراله تقیانی پور علیرضا زارعی 0 تا 0

طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 آخرین انار دنیا ابراهیم پشت کوهی ابراهیم پشت کوهی 0 تا 0
2 تنها سگ اولی می داند چرا پارس می کند ( اقتباس از مکبث اثر ویلیام شکسپیر ) ابراهیم پشت کوهی ابراهیم پشت کوهی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 سی ‌امین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

صحنه ای - مهمان

کمدی الهی، جلد دوزخ

2 بیست‌ و نهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

تجربه های نو

فروش یک روح سرکش

3 سی‌‌ و دومین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

ویژه مسابقه بین‌ الملل

بی‌ استخوان