الهام شعبانی

الهام شعبانی

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مخاطب خاص علی شمس علی شمس علی شمس 0 تا 0
2 کمیته نان لیلی عاج لیلی عاج 0 تا 0
3 اولد سیبروک وودی آلن مرتضی بزرگزادگان مرتضی بزرگزادگان 0 تا 0
4 خانه ی کاغذی نرگس امینی هومن برق نورد 0 تا 0
5 راز عروسک داود فتحعلی‌بیگی ساسان مهرپویان 0 تا 0
6 اینجا چراغی روشن بود سید علی موسویان سید علی موسویان 0 تا 0
7 گنجفه نوشین تبریزی نوشین تبریزی 0 تا 0
8 خلایق هرچه لایق نرگس امینی هومن برقنورد 0 تا 0
9 دیور هاله مشتاقی نیا آرین رضایی 0 تا 0
10 مخاطب خاص علی شمس علی شمس 0 تا 0
11 قند خون لیلی عاج لیلی عاج 0 تا 0
12 ترنج عباس عبدالله زاده تینو صالحی 0 تا 0
13 من چه جوری ممکنه یه پرنده باشم؟ ماتئی وینسی یک روح الله جعفری 0 تا 0

طراح لباس

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ازدواج آقای می سی سی پی فردریش دورنمات احسان فلاحت پیشه احسان فلاحت پیشه 0 تا 0
2 عبدالمیمون لات پاکوتاه محمد چرمشیر کهبد تاراج کهبد تاراج 0 تا 0
3 در مه بخوان اکبر رادی مسعود طیبی مسعود طیبی 0 تا 0
4 من چه جوری ممکنه یه پرنده باشم؟ ماتئی ویسنی یک روح الله جعفری روح الله جعفری