احسان نقابت

احسان نقابت

عکاس

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 گنجفه نوشین تبریزی نوشین تبریزی 0 تا 0
2 نورا هنریک ایبسن علیرضا کوشک جلالی 0 تا 0
3 ترانه های محلی محمد رحمانیان محمد رحمانیان 0 تا 0
4 دیوان غربی ـ شرقی محسن حسینی, یوهان ولفگانگ فون گوته محسن حسینی 0 تا 0

طراح پوستر، بروشور و اقلام تبلیغاتی

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 گنجفه نوشین تبریزی نوشین تبریزی 0 تا 0
2 خانه پدری نوشین تبریزی نوشین تبریزی 0 تا 0
3 راهزنان فریدریش شیلر علیرضا کوشک جلالی 0 تا 0
4 خدای کشتار یاسمینا رضا علیرضا کوشک جلالی 0 تا 0
5 نورا هنریک ایبسن علیرضا کوشک جلالی 0 تا 0
6 دیوان غربی ـ شرقی محسن حسینی, یوهان ولفگانگ فون گوته محسن حسینی 0 تا 0
7 یوبیتسومه نیما نادری نیما نادری 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود