مهدی قلعه

مهدی قلعه

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کفتران و کوچه مهدی قلعه 0 تا 0
2 آرزوی پرنده کوچک مهدی قلعه 0 تا 0
3 دختر گل فروش مهدی قلعه 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شازده کوچولو بیتا هنیگ 0 تا 0
2 کفتران و کوچه مهدی قلعه 0 تا 0
3 آرزوی پرنده کوچک مهدی قلعه 0 تا 0
4 نوک طلا انوش معظمی 0 تا 0
5 دختر گل فروش مهدی قلعه, فرشاد منظوفی نیا 0 تا 0
6 عمو پامبل محسن ایمانخوانی, اکرم اصغری 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 نوک طلا انوش معظمی مهدی قلعه 0 تا 0
2 دختر گل فروش مهدی قلعه, فرشاد منظوفی نیا مهدی قلعه 0 تا 0

مشاور کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 سه ماهی کوچولو زیبا برجی فلاح, منصور خلج محسن صفری 0 تا 0

طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شازده کوچولو بیتا هنیگ مهدی قلعه 0 تا 0
2 نوک طلا انوش معظمی مهدی قلعه 0 تا 0

دستیار اول کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 جاری مثل جویبار منصور خلج منصور خلج 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود