شیوا ابراهیمی

شیوا ابراهیمی

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ماه در آب محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
2 ماه در آب محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
3 یک دقیقه سکوت محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
4 یک دقیقه سکوت محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
5 یک دقیقه سکوت محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
6 کابوس های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو نادر برهانی مرند نادر برهانی مرند 0 تا 0
7 طعم آلوی جنگلی نوشین تبریزی نوشین تبریزی 0 تا 0
8 فیروزه بهزاد فراهانی بهزاد فرهانی 0 تا 0
9 باران اگر بخواهد نادر برهانی مرند آرش آبسالان 0 تا 0
10 پروانه مفرغی ویلیام گولدینگ هوشمند هنرکار 0 تا 0
11 کابوس های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو نادر برهانی مرند نادر برهانی مرند 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود