جواد عزتی

جواد عزتی

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ویتسک گئورگ بوشنر مسعود دلخواه 0 تا 0
2 کابوس خیابان هفدهم هوشنگ فضلی, یحیی عسگری مسعود موسوی 0 تا 0
3 صنوبر سرخ حریر محمد ابراهیمیان شکرخدا گودرزی 0 تا 0
4 پسران آفتاب نیل سایمون سیامک صفری 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 سی ‌‌و چهارمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

هیات داوری بخش خیابانی

2 نوزدهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه خیابانی

چنان دل کندم از دنیا

3 نوزدهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (بازیگر مرد)

سیاه و سفید

دوم

4 بیستمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (بازیگر مرد)

در انتظار مرگ

تقدیر