مهوش افشارپناه

مهوش افشارپناه

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کوری محمد اسکندری منیژه محامدی 0 تا 0
2 سقوط در کوه مورگان آرتور میلر منیژه محامدی 0 تا 0
3 مسافر بی توشه ژان آنوی منیژه محامدی 0 تا 0
4 سووشون سیمین دانشور منیژه محامدی 0 تا 0
5 چشم اندازی از پل آرتور میلر منیژه محامدی 0 تا 0
6 ولفگانگ آمادئوس موتسارت ( آمادئوس ) پیتر شفر منیژه محامدی 0 تا 0
7 ولفگانگ آمادئوس موتسارت ( آمادئوس ) پیتر شفر منیژه محامدی 0 تا 0
8 می خواهم میوسوو را ملاقات کنم محمد عزیزی محمد عزیزی 0 تا 0
9 دوازده رجینالد رز منیژه محامدی 0 تا 0
10 می خواهم میوسیوو را ملاقات کنم تامارا دالمات محمود عزیزی 0 تا 0
11 می خواهم میوسیوو را ملاقات کنم تامارا دالمات محمود عزیزی 0 تا 0
12 می خواهم میوسیوو را ملاقات کنم تامارا دالمات محمود عزیزی 0 تا 0
13 تیغ و استخوان دیوید ریب منیژه محامدی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود