ندا هنگامی

ندا هنگامی

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 سلول صفر ندا هنگامی 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ماضی استمراری مرضیه ازگلی 0 تا 0
2 سلول صفر ندا هنگامی 0 تا 0
3 عروسک فرانسوی چیستا یثربی 0 تا 0
4 عروسک فرانسوی چیستا یثربی 0 تا 0
5 باغ وحش شیشه ای تنسی ویلیامز 0 تا 0
6 در خواب به سراغم آمد مشهود محسنیان 0 تا 0
7 ماضی استمراری مرضیه ازگلی 0 تا 0
8 اژدهاک بهرام بیضایی 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 خانه برناردا آلبا فدریکو گارسیالورکا زهرا صبری 0 تا 0

مشاور کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 داستان یک پلکان رضا گوران رضا گوران 0 تا 0

طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 باغ وحش شیشه ای تنسی ویلیامز ندا هنگامی 0 تا 0

طراح لباس

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 باغ وحش شیشه ای تنسی ویلیامز ندا هنگامی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه تئاتر بین الملل

نیمروز اسکاتلند

2 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

3 بیستمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

صحنه ای - مسابقه

اژدهاک

4 بیست‌ و دومین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

صحنه ای - مسابقه

عروسک فرانسوی

5 سی‌‌ و دومین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه تازه‌ های تئاتر ایران

ماضی استمراری

6 سی‌‌ و ششمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه تئاتر ایران - الف

خانه ‌ای در انتهای خیابان بهار

7 بیستمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

کارگردانی

اژدهاک

اول

8 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

نمایش های رادیویی (سردبیر)

پلکان و روز واقعه

برگزیده