سیاوش پاکراه

سیاوش پاکراه

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کوررنگی سیاوش پاکراه 0 تا 0
2 کوررنگی سیاوش پاکراه 0 تا 0
3 کا رحمت امینی 0 تا 0
4 روشان فریدون محرابی 0 تا 0
5 پروانگی عامر مسافر آستانه عامر مسافر آستانه 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کوررنگی سیاوش پاکراه 0 تا 0
2 کوررنگی سیاوش پاکراه 0 تا 0

آهنگساز

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کا سیاوش پاکراه رحمت امینی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 سی ‌امین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

صحنه ای - مهمان

روشان

2 سی‌‌ و ششمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

صحنه ای - مهمان

کوررنگی

3 بیست‌ و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

تجربه های نو

راه رفتن روی طناب باریک

4 سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

تجربه های نو

لامپ

5 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه بین‌الملل (نمایشنامه نویسی)

صور اسرافیل صور اسرافیل

تقدیر

6 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه بین‌الملل (نمایشنامه نویسی)

صور اسرافیل صور اسرافیل

تقدیر